Sportlots.com
Twitter Facebook YouTube
Stores
Auctions
Advanced Search Options
Search By Set

Learn more about the Sportlots Baseball Card Values Guide.

1983 Donruss Base Set Baseball Card Values

Card Description NM EX/NM EX VG GOOD
1983 Donruss #1 Fernando Valenzuela $0.34 $0.34
1983 Donruss #2 Rollie Fingers $0.34 $0.34 $0.34
1983 Donruss #3 Reggie Jackson $0.39
1983 Donruss #4 Jim Palmer $0.26 $0.23
1983 Donruss #5 Jack Morris $0.34 $0.34
1983 Donruss #6 George Foster $0.34 $0.35
1983 Donruss #7 Jim Sundberg $0.34 $0.40
1983 Donruss #8 Willie Stargell $0.34 $0.25 $0.87
1983 Donruss #9 Dave Stieb $0.34
1983 Donruss #10 Joe Niekro $0.34 $0.39
1983 Donruss #11 Rickey Henderson $1.35 $1.15 $0.34 $0.31
1983 Donruss #12 Dale Murphy $0.26 $0.34
1983 Donruss #13 Toby Harrah $0.34 $0.35
1983 Donruss #14 Bill Buckner $0.34 $0.21
1983 Donruss #15 Willie Wilson $0.23 $0.61
1983 Donruss #16 Steve Carlton $0.41
1983 Donruss #17 Ron Guidry $0.23 $0.53
1983 Donruss #18 Steve Rogers $0.23
1983 Donruss #19 Kent Hrbek $0.34
1983 Donruss #20 Keith Hernandez $0.34
1983 Donruss #21 Floyd Bannister $0.26
1983 Donruss #22 Johnny Bench $1.05 $0.65 $0.34
1983 Donruss #23 Britt Burns $0.21
1983 Donruss #24 Joe Morgan $0.26 $0.34 $0.83
1983 Donruss #25 Carl Yastrzemski $0.34 $0.40
1983 Donruss #26 Terry Kennedy $0.26 $0.31
1983 Donruss #27 Gary Roenicke $0.34
1983 Donruss #28 Dwight Bernard $0.34
1983 Donruss #29 Pat Underwood $0.34 $0.23
1983 Donruss #30 Gary Allenson $0.34 $0.34
1983 Donruss #31 Ron Guidry $0.34 $0.36
1983 Donruss #32 Burt Hooton $0.34
1983 Donruss #33 Chris Bando $0.34
1983 Donruss #34 Vida Blue $0.34
1983 Donruss #35 Rickey Henderson $1.35 $0.55 $0.34
1983 Donruss #36 Ray Burris $0.34
1983 Donruss #37 John Butcher $0.34
1983 Donruss #38 Don Aase $0.34
1983 Donruss #39 Jerry Koosman $0.34 $0.26
1983 Donruss #40 Bruce Sutter $0.34 $0.25 $0.43
1983 Donruss #41 Jose Cruz $0.34 $0.34 $0.31
1983 Donruss #42 Pete Rose $0.75 $0.34
1983 Donruss #43 Cesar Cedeno $0.34
1983 Donruss #44 Floyd Chiffer $0.23
1983 Donruss #45 Larry McWilliams $0.26
1983 Donruss #46 Alan Fowlkes $0.34
1983 Donruss #47 Dale Murphy $0.34 $0.34
1983 Donruss #48 Doug Bird $0.34
1983 Donruss #49 Hubie Brooks $0.34
1983 Donruss #50 Floyd Bannister $0.34
1983 Donruss #51 Joe O'Connor $0.26
1983 Donruss #52 Steve Senteney $0.34
1983 Donruss #53 Gary Gaetti $0.34 $0.34 $0.24
1983 Donruss #54 Damaso Garcia $0.34
1983 Donruss #55 Gene Nelson $0.34
1983 Donruss #56 Mookie Wilson $0.34
1983 Donruss #57 Allen Ripley $0.34
1983 Donruss #58 Bob Horner $0.26
1983 Donruss #59 Tony Pena $0.26
1983 Donruss #60 Gary Lavelle $0.34 $0.24
1983 Donruss #61 Tim Lollar $0.26
1983 Donruss #62 Frank Pastore $0.34
1983 Donruss #63 Garry Maddox $0.34 $0.34
1983 Donruss #64 Bob Forsch $0.34
1983 Donruss #65 Harry Spilman $0.34
1983 Donruss #66 Geoff Zahn $0.34
1983 Donruss #67 Salome Barojas $0.23
1983 Donruss #68 David Palmer $0.34
1983 Donruss #69 Charlie Hough $0.34
1983 Donruss #70 Dan Quisenberry $0.34 $0.41
1983 Donruss #71 Tony Armas $0.34
1983 Donruss #72 Rick Sutcliffe $0.34
1983 Donruss #73 Steve Balboni $0.34 $0.34
1983 Donruss #74 Jerry Remy $0.26 $0.26
1983 Donruss #75 Mike Scioscia $0.34
1983 Donruss #76 John Wockenfuss $0.34
1983 Donruss #77 Jim Palmer $0.34
1983 Donruss #78 Rollie Fingers $0.34 $0.27
1983 Donruss #79 Joe Nolan $0.34
1983 Donruss #80 Pete Vuckovich $0.34
1983 Donruss #81 Rick Leach $0.34
1983 Donruss #82 Rick Miller $0.34 $0.34
1983 Donruss #83 Graig Nettles $0.34 $0.22 $0.34
1983 Donruss #84 Ron Cey $0.34
1983 Donruss #85 Miguel Dilone $0.34
1983 Donruss #86 John Wathan $0.34
1983 Donruss #87 Kelvin Moore $0.34
1983 Donruss #88 Bryn Smith $0.22 $0.23 $0.29
1983 Donruss #88 Bryn Smith $0.41
1983 Donruss #89 Dave Hostetler $0.26 $0.26
1983 Donruss #90 Rod Carew $0.34 $0.34
1983 Donruss #91 Lonnie Smith $0.23
1983 Donruss #92 Bob Knepper $0.34
1983 Donruss #93 Marty Bystrom $0.34
1983 Donruss #94 Chris Welch $0.26
1983 Donruss #95 Jason Thompson $0.34
1983 Donruss #96 Tom O'Malley $0.34
1983 Donruss #97 Phil Niekro $0.34 $0.34
1983 Donruss #98 Neil Allen $0.34 $0.23
1983 Donruss #99 Bill Buckner $0.34
1983 Donruss #100 Ed Vande Berg $0.34
1983 Donruss #101 Jim Clancy $0.34
1983 Donruss #102 Robert Castillo $0.34
1983 Donruss #103 Bruce Berenyi $0.34
1983 Donruss #104 Carlton Fisk $0.34 $0.34
1983 Donruss #105 Mike Flanagan $0.34
1983 Donruss #106 Cecil Cooper $0.34
1983 Donruss #107 Jack Morris $0.34 $0.34
1983 Donruss #108 Mike Morgan $0.34 $0.34
1983 Donruss #109 Luis Aponte $0.34 $0.34
1983 Donruss #110 Pedro Guerrero $0.34
1983 Donruss #111 Len Barker $0.26 $0.23
1983 Donruss #112 Willie Wilson $0.34
1983 Donruss #113 Dave Beard $0.34 $0.25
1983 Donruss #114 Mike Gates $0.34
1983 Donruss #115 Reggie Jackson $0.34 $0.34
1983 Donruss #116 George Wright $0.34
1983 Donruss #117 Vance Law $0.34 $0.34
1983 Donruss #118 Nolan Ryan $2.53 $1.60 $0.39
1983 Donruss #119 Mike Krukow $0.22
1983 Donruss #120 Ozzie Smith $0.64 $1.78
1983 Donruss #121 Broderick Perkins $0.34 $0.24
1983 Donruss #122 Tom Seaver $0.34 $0.40
1983 Donruss #123 Chris Chambliss $0.34
1983 Donruss #124 Chuck Tanner $0.34 $0.24
1983 Donruss #125 Johnnie LeMaster $0.34 $0.34
1983 Donruss #126 Mel Hall $0.34
1983 Donruss #127 Bruce Bochte $0.34
1983 Donruss #128 Charlie Puleo $0.34 $0.34
1983 Donruss #129 Luis Leal $0.34
1983 Donruss #130 John Pacella $0.26
1983 Donruss #131 Glenn Gulliver $0.34
1983 Donruss #132 Don Money $0.26
1983 Donruss #133 Dave Rozema $0.26
1983 Donruss #134 Bruce Hurst $0.34 $0.34
1983 Donruss #135 Rudy May $0.26 $0.34
1983 Donruss #136 Tom Lasorda $0.34
1983 Donruss #137 Dan Spillner $0.34
1983 Donruss #138 Jerry Martin $0.23
1983 Donruss #139 Mike Norris $0.22
1983 Donruss #140 Al Oliver $0.34 $0.34
1983 Donruss #141 Daryl Sconiers $0.34
1983 Donruss #142 Lamar Johnson $0.34
1983 Donruss #143 Harold Baines $0.34
1983 Donruss #144 Alan Ashby $0.34
1983 Donruss #145 Garry Templeton $0.34
1983 Donruss #146 Al Holland $0.34
1983 Donruss #147 Bo Diaz $0.34
1983 Donruss #148 Dave Concepcion $0.34 $0.27
1983 Donruss #149 Rick Camp $0.34
1983 Donruss #150 Jim Morrison $0.34
1983 Donruss #151 Randy Martz $0.34 $0.21
1983 Donruss #152 Keith Hernandez $0.34
1983 Donruss #153 John Lowenstein $0.34
1983 Donruss #154 Mike Caldwell $0.34
1983 Donruss #155 Milt Wilcox $0.34
1983 Donruss #156 Rich Gedman $0.34 $0.34
1983 Donruss #157 Rich Gossage $0.34 $0.20 $0.22
1983 Donruss #158 Jerry Reuss $0.34 $0.24
1983 Donruss #159 Ron Hassey $0.34
1983 Donruss #160 Larry Gura $0.34 $0.34
1983 Donruss #161 Dwayne Murphy $0.34
1983 Donruss #162 Woodie Fryman $0.34
1983 Donruss #163 Steve Comer $0.34
1983 Donruss #164 Ken Forsch $0.34 $0.34
1983 Donruss #165 Dennis Lamp $0.34
1983 Donruss #166 David Green $0.34 $0.34
1983 Donruss #167 Terry Puhl $0.34 $0.21
1983 Donruss #168 Mike Schmidt $0.43 $0.34
1983 Donruss #169 Eddie Milner $0.34
1983 Donruss #170 John Curtis $0.26
1983 Donruss #171 Don Robinson $0.26
1983 Donruss #172 Richard Gale $0.34
1983 Donruss #173 Steve Bedrosian $0.34 $0.27
1983 Donruss #174 Willie Hernandez $0.34
1983 Donruss #175 Ron Gardenhire $0.23
1983 Donruss #176 Jim Beattie $0.34
1983 Donruss #177 Tim Laudner $0.34
1983 Donruss #178 Buck Martinez $0.34 $0.34
1983 Donruss #179 Kent Hrbek $0.34
1983 Donruss #180 Alfredo Griffin $0.34
1983 Donruss #181 Larry Andersen $0.34 $0.22
1983 Donruss #182 Pete Falcone $0.34
1983 Donruss #183 Jody Davis $0.34 $0.34 $0.34
1983 Donruss #184 Glenn Hubbard $0.34
1983 Donruss #185 Dale Berra $0.26 $0.23
1983 Donruss #186 Greg Minton $0.34
1983 Donruss #187 Gary Lucas $0.34 $0.34
1983 Donruss #188 Dave Van Gorder $0.34
1983 Donruss #189 Bob Dernier $0.34
1983 Donruss #190 Willie McGee $4.53 $1.04 $0.34 $0.35
1983 Donruss #191 Dickie Thon $0.34 $2.02
1983 Donruss #192 Bob Boone $0.34
1983 Donruss #193 Britt Burns $0.34 $0.51
1983 Donruss #194 Jeff Reardon $0.34
1983 Donruss #195 Jon Matlack $0.34 $0.34
1983 Donruss #196 Don Slaught $0.34
1983 Donruss #197 Fred Stanley $0.26 $0.34
1983 Donruss #198 Rick Manning $0.34 $0.34
1983 Donruss #199 Dave Righetti $0.26 $0.34
1983 Donruss #200 Dave Stapleton $0.34 $0.34
1983 Donruss #201 Steve Yeager $0.34
1983 Donruss #202 Enos Cabell $0.34
1983 Donruss #203 Sammy Stewart $0.34
1983 Donruss #204 Moose Haas $0.34
1983 Donruss #205 Lenn Sakata $0.34
1983 Donruss #206 Charlie Moore $0.34
1983 Donruss #207 Alan Trammell $0.26
1983 Donruss #208 Jim Rice $0.34 $0.34
1983 Donruss #209 Roy Smalley $0.34 $0.36 $0.34
1983 Donruss #210 Bill Russell $0.34
1983 Donruss #211 Andre Thornton $0.26 $0.20
1983 Donruss #212 Willie Aikens $0.26
1983 Donruss #213 Dave McKay $0.34
1983 Donruss #214 Tim Blackwell $0.34 $0.26
1983 Donruss #215 Buddy Bell $0.34
1983 Donruss #216 Doug DeCinces $0.34 $0.20
1983 Donruss #217 Tom Herr $0.34
1983 Donruss #218 Frank LaCorte $0.34
1983 Donruss #219 Steve Carlton $0.34 $0.45
1983 Donruss #220 Terry Kennedy $0.34
1983 Donruss #221 Mike Easler $0.26
1983 Donruss #222 Jack Clark $0.34
1983 Donruss #223 Gene Garber $0.34
1983 Donruss #224 Scott Holman $0.34
1983 Donruss #225 Mike Proly $0.22
1983 Donruss #226 Bud Bulling $0.34 $0.29
1983 Donruss #227 Jerry Garvin $0.34
1983 Donruss #228 Ron Davis $0.34
1983 Donruss #229 Tom Hume $0.34 $0.27
1983 Donruss #230 Marc Hill $0.34
1983 Donruss #231 Dennis Martinez $0.34
1983 Donruss #232 Jim Gantner $0.34
1983 Donruss #233 Larry Pashnick $0.34 $0.34
1983 Donruss #234 Dave Collins $0.34 $0.34
1983 Donruss #235 Tom Burgmeier $0.59 $0.34
1983 Donruss #236 Ken Landreaux $0.34
1983 Donruss #237 John Denny $0.34
1983 Donruss #238 Hal McRae $0.34
1983 Donruss #239 Matt Keough $0.34
1983 Donruss #240 Doug Flynn $0.34
1983 Donruss #241 Fred Lynn $0.34
1983 Donruss #242 Billy Sample $0.34
1983 Donruss #243 Tom Paciorek $0.26
1983 Donruss #244 Joe Sambito $0.34 $0.34
1983 Donruss #245 Sid Monge $0.23
1983 Donruss #246 Ken Oberkfell $0.34 $0.23
1983 Donruss #247 Joe Pittman $0.26
1983 Donruss #248 Mario Soto $0.34
1983 Donruss #249 Claudell Washington $0.26
1983 Donruss #250 Rick Rhoden $0.34
1983 Donruss #251 Darrell Evans $0.26
1983 Donruss #252 Steve Henderson $0.26
1983 Donruss #253 Manny Castillo $0.34 $0.25
1983 Donruss #254 Craig Swan $0.34
1983 Donruss #255 Joey McLaughlin $0.34
1983 Donruss #256 Pete Redfern $0.34 $0.21
1983 Donruss #257 Ken Singleton $0.34
1983 Donruss #258 Robin Yount $0.34 $0.34
1983 Donruss #259 Elias Sosa $0.34
1983 Donruss #260 Bob Ojeda $0.34 $0.34
1983 Donruss #261 Bobby Murcer $0.34 $0.34
1983 Donruss #262 Candy Maldonado $0.34 $0.34
1983 Donruss #263 Rick Waits $0.34 $0.26
1983 Donruss #264 Greg Pryor $0.34
1983 Donruss #265 Bob Owchinko $0.34
1983 Donruss #266 Chris Speier $0.34
1983 Donruss #267 Bruce Kison $0.34
1983 Donruss #268 Mark Wagner $0.23
1983 Donruss #269 Steve Kemp $0.34
1983 Donruss #270 Phil Garner $0.34
1983 Donruss #271 Gene Richards $0.34 $0.83
1983 Donruss #272 Renie Martin $0.34
1983 Donruss #273 Dave Roberts $0.26
1983 Donruss #274 Dan Driessen $0.26
1983 Donruss #275 Rufino Linares $0.34
1983 Donruss #276 Lee Lacy $0.34
1983 Donruss #277 Ryne Sandberg $13.27 $6.49 $4.53
1983 Donruss #278 Darrell Porter $0.34
1983 Donruss #279 Cal Ripken Jr. $4.53 $4.03 $1.35 $0.84
1983 Donruss #280 Jamie Easterly $0.34
1983 Donruss #281 Bill Fahey $0.34
1983 Donruss #282 Glenn Hoffman $0.41 $0.34
1983 Donruss #283 Willie Randolph $0.36 $0.34
1983 Donruss #284 Fernando Valenzuela $0.34
1983 Donruss #285 Alan Bannister $0.34
1983 Donruss #286 Paul Splittorff $0.34
1983 Donruss #287 Joe Rudi $0.34
1983 Donruss #288 Bill Gullickson $0.34
1983 Donruss #289 Danny Darwin $0.34
1983 Donruss #290 Andy Hassler $0.34
1983 Donruss #291 Ernesto Escarrega $0.34 $0.23
1983 Donruss #292 Steve Mura $0.34 $0.21
1983 Donruss #293 Tony Scott $0.26
1983 Donruss #294 Manny Trillo $0.26
1983 Donruss #295 Greg Harris $0.34
1983 Donruss #296 Luis DeLeon $0.34
1983 Donruss #297 Kent Tekulve $0.26
1983 Donruss #298 Atlee Hammaker $0.26
1983 Donruss #299 Bruce Benedict $0.26 $0.26
1983 Donruss #300 Fergie Jenkins $0.34
1983 Donruss #301 Dave Kingman $0.34
1983 Donruss #302 Bill Caudill $0.34
1983 Donruss #303 John Castino $0.34
1983 Donruss #304 Ernie Whitt $0.34 $0.34
1983 Donruss #305 Randy Johnson $0.26 $0.23
1983 Donruss #306 Garth Iorg $0.26
1983 Donruss #307 Gaylord Perry $0.34
1983 Donruss #308 Ed Lynch $0.34 $0.34
1983 Donruss #309 Keith Moreland $0.34
1983 Donruss #310 Rafael Ramirez $0.34
1983 Donruss #311 Bill Madlock $0.34 $0.26
1983 Donruss #312 Milt May $0.34
1983 Donruss #313 John Montefusco $0.34 $0.25
1983 Donruss #314 Wayne Krenchicki $0.34
1983 Donruss #315 George Vukovich $0.34 $0.20
1983 Donruss #316 Joaquin Andujar $0.34
1983 Donruss #317 Craig Reynolds $0.34
1983 Donruss #318 Rick Burleson $0.34
1983 Donruss #319 Richard Dotson $0.34 $0.34
1983 Donruss #320 Steve Rogers $0.34
1983 Donruss #321 Dave Schmidt $0.34 $0.34
1983 Donruss #322 Bud Black $0.23 $0.34
1983 Donruss #323 Jeff Burroughs $0.34
1983 Donruss #324 Von Hayes $0.34
1983 Donruss #325 Butch Wynegar $0.34 $0.34
1983 Donruss #326 Carl Yastrzemski $0.34 $0.34
1983 Donruss #327 Ron Roenicke $0.34 $0.34
1983 Donruss #328 Howard Johnson $0.95 $0.34 $0.34
1983 Donruss #329 Rick Dempsey $0.34
1983 Donruss #330 Jim Slaton $0.34 $0.29
1983 Donruss #330 Jim Slaton $0.26
1983 Donruss #330 Jim Slaton $0.60
1983 Donruss #331 Benny Ayala $0.26
1983 Donruss #332 Ted Simmons $0.34
1983 Donruss #333 Lou Whitaker $0.21
1983 Donruss #334 Chuck Rainey $0.45 $0.34 $0.22
1983 Donruss #335 Lou Piniella $0.34 $0.36 $0.34
1983 Donruss #336 Steve Sax $0.26
1983 Donruss #337 Toby Harrah $0.34
1983 Donruss #338 George Brett $0.77 $0.23
1983 Donruss #339 Davey Lopes $0.34
1983 Donruss #340 Gary Carter $0.34 $0.34
1983 Donruss #341 Johnny Grubb $0.34 $0.32
1983 Donruss #342 Tim Foli $0.34 $0.24
1983 Donruss #343 Jim Kaat $0.34
1983 Donruss #344 Mike LaCoss $0.34 $0.34
1983 Donruss #345 Larry Christenson $0.26
1983 Donruss #346 Juan Bonilla $0.34
1983 Donruss #347 Omar Moreno $0.34
1983 Donruss #348 Chili Davis $0.34
1983 Donruss #349 Tommy Boggs $0.34
1983 Donruss #350 Rusty Staub $0.34
1983 Donruss #351 Bump Wills $0.34 $0.27
1983 Donruss #352 Rick Sweet $0.34 $0.21
1983 Donruss #353 Jim Gott $0.34
1983 Donruss #354 Terry Felton $0.34
1983 Donruss #355 Jim Kern $0.21 $0.26
1983 Donruss #356 Bill Almon $0.26
1983 Donruss #357 Tippy Martinez $0.34
1983 Donruss #358 Roy Howell $0.34 $0.30
1983 Donruss #359 Dan Petry $0.34
1983 Donruss #360 Jerry Mumphrey $0.26 $0.34 $0.34
1983 Donruss #361 Mark Clear $0.34 $0.34
1983 Donruss #362 Mike Marshall $0.34
1983 Donruss #363 Lary Sorensen $0.34
1983 Donruss #364 Amos Otis $0.34 $0.34
1983 Donruss #365 Rick Langford $0.34
1983 Donruss #366 Brad Mills $0.34 $0.34
1983 Donruss #367 Brian Downing $0.34
1983 Donruss #368 Mike Richardt $0.34
1983 Donruss #369 Aurelio Rodriguez $0.34
1983 Donruss #370 Dave Smith $0.34
1983 Donruss #371 Tug McGraw $0.34
1983 Donruss #372 Doug Bair $0.34
1983 Donruss #373 Ruppert Jones $0.34
1983 Donruss #374 Alex Trevino $0.34
1983 Donruss #375 Ken Dayley $0.34
1983 Donruss #376 Rod Scurry $0.34
1983 Donruss #377 Bob Brenly $0.34
1983 Donruss #378 Scot Thompson $0.34
1983 Donruss #379 Julio Cruz $0.34
1983 Donruss #380 John Stearns $0.23 $0.34
1983 Donruss #381 Dale Murray $0.34
1983 Donruss #382 Frank Viola $1.35 $0.31 $0.34
1983 Donruss #383 Al Bumbry $0.34
1983 Donruss #384 Ben Oglivie $0.26
1983 Donruss #385 Dave Tobik $0.34
1983 Donruss #386 Bob Stanley $0.34 $0.34
1983 Donruss #387 Andre Robertson $0.26 $0.20 $0.34
1983 Donruss #388 Jorge Orta $0.34
1983 Donruss #389 Eddie Whitson $0.34
1983 Donruss #390 Don Hood $0.34
1983 Donruss #391 Tom Underwood $0.34
1983 Donruss #392 Tim Wallach $0.26 $0.25 $0.23
1983 Donruss #393 Steve Renko $0.34
1983 Donruss #394 Mickey Rivers $0.34
1983 Donruss #395 Greg Luzinski $0.34
1983 Donruss #396 Art Howe $0.34
1983 Donruss #397 Alan Wiggins $0.26
1983 Donruss #398 Jim Barr $0.34 $0.34
1983 Donruss #399 Ivan De Jesus $0.34
1983 Donruss #400 Tom Lawless $0.26 $0.34
1983 Donruss #401 Bob Walk $0.34
1983 Donruss #402 Jimmy Smith $0.34
1983 Donruss #403 Lee Smith $0.23 $0.34
1983 Donruss #404 George Hendrick $0.34
1983 Donruss #405 Eddie Murray $0.26 $0.34 $0.34
1983 Donruss #406 Marshall Edwards $0.34
1983 Donruss #407 Lance Parrish $0.20
1983 Donruss #408 Carney Lansford $0.34 $0.34
1983 Donruss #409 Dave Winfield $0.41 $0.34
1983 Donruss #410 Bob Welch $0.34
1983 Donruss #411 Larry Milbourne $0.21
1983 Donruss #412 Dennis Leonard $0.34 $0.26
1983 Donruss #413 Dan Meyer $0.34
1983 Donruss #414 Charlie Lea $0.34
1983 Donruss #415 Rick Honeycutt $0.34
1983 Donruss #416 Mike Witt $0.34
1983 Donruss #417 Steve Trout $0.34
1983 Donruss #418 Glenn Brummer $0.34
1983 Donruss #419 Denny Walling $0.34
1983 Donruss #420 Gary Matthews $0.34
1983 Donruss #421 Charlie Leibrandt $0.34
1983 Donruss #422 Juan Eichelberger $0.34
1983 Donruss #423 Matt Guante $0.34
1983 Donruss #424 Bill Laskey $0.34
1983 Donruss #425 Jerry Royster $0.34
1983 Donruss #426 Dickie Noles $0.22
1983 Donruss #427 George Foster $0.34
1983 Donruss #428 Mike Moore $0.26
1983 Donruss #429 Gary Ward $0.34
1983 Donruss #430 Barry Bonnell $0.34
1983 Donruss #431 Ron Washington $0.21 $0.29
1983 Donruss #432 Rance Mulliniks $0.34
1983 Donruss #433 Mike Stanton $0.34
1983 Donruss #434 Jesse Orosco $0.34 $0.34
1983 Donruss #435 Larry Bowa $0.26 $0.34
1983 Donruss #436 Biff Pocoroba $0.34 $0.23
1983 Donruss #437 Johnny Ray $0.34
1983 Donruss #438 Joe Morgan $0.34 $0.34 $0.34
1983 Donruss #439 Eric Show $0.34 $0.34
1983 Donruss #440 Larry Biittner $0.34
1983 Donruss #441 Greg Gross $0.34
1983 Donruss #442 Gene Tenace $0.34
1983 Donruss #443 Danny Heep $0.26
1983 Donruss #444 Bobby Clark $0.26
1983 Donruss #445 Kevin Hickey $0.34
1983 Donruss #446 Scott Sanderson $0.34
1983 Donruss #447 Frank Tanana $0.34
1983 Donruss #448 Cesar Geronimo $0.26
1983 Donruss #449 Jimmy Sexton $0.23
1983 Donruss #450 Mike Hargrove $0.26
1983 Donruss #451 Doyle Alexander $0.34 $0.34
1983 Donruss #452 Dwight Evans $0.34 $0.34
1983 Donruss #453 Terry Forster $0.34
1983 Donruss #454 Tom Brookens $0.34 $0.34
1983 Donruss #455 Rich Dauer $0.34
1983 Donruss #456 Rob Picciolo $0.34 $0.21
1983 Donruss #457 Terry Crowley $0.34
1983 Donruss #458 Ned Yost $0.34
1983 Donruss #459 Kirk Gibson $0.34
1983 Donruss #460 Reid Nichols $0.34 $0.34
1983 Donruss #461 Oscar Gamble $0.34 $0.24
1983 Donruss #462 Dusty Baker $0.29 $0.34
1983 Donruss #463 Jack Perconte $0.34 $0.34
1983 Donruss #464 Frank White $0.34
1983 Donruss #465 Mickey Klutts $0.34 $0.34
1983 Donruss #466 Warren Cromartie $0.34
1983 Donruss #467 Larry Parrish $0.34
1983 Donruss #468 Bobby Grich $0.34
1983 Donruss #469 Dane Iorg $0.34
1983 Donruss #470 Joe Niekro $0.34 $0.34
1983 Donruss #471 Ed Farmer $0.34 $0.21
1983 Donruss #472 Tim Flannery $0.34
1983 Donruss #473 Dave Parker $0.34 $0.41 $0.34
1983 Donruss #474 Jeff Leonard $0.34
1983 Donruss #475 Al Hrabosky $0.34 $0.34
1983 Donruss #476 Ron Hodges $0.26
1983 Donruss #477 Leon Durham $0.34
1983 Donruss #478 Jim Essian $0.26
1983 Donruss #479 Roy Lee Jackson $0.34
1983 Donruss #480 Brad Havens $0.34
1983 Donruss #481 Joe Price $0.34
1983 Donruss #482 Tony Bernazard $0.23
1983 Donruss #483 Scott McGregor $0.34 $0.34
1983 Donruss #484 Paul Molitor $0.34 $0.22
1983 Donruss #485 Mike Ivie $0.34
1983 Donruss #486 Ken Griffey $0.34 $0.34 $0.34
1983 Donruss #487 Dennis Eckersley $0.34 $0.34
1983 Donruss #488 Steve Garvey $0.34 $0.34
1983 Donruss #489 Mike Fischlin $0.34
1983 Donruss #490 U L Washington $0.34
1983 Donruss #491 Steve McCatty $0.34 $0.40 $0.28
1983 Donruss #492 Roy Johnson $0.34
1983 Donruss #493 Don Baylor $0.34 $0.34
1983 Donruss #494 Bobby Johnson $0.34
1983 Donruss #495 Mike Squires $0.34 $0.26
1983 Donruss #496 Bert Roberge $0.34 $0.34
1983 Donruss #497 Dick Ruthven $0.34
1983 Donruss #498 Tito Landrum $0.34
1983 Donruss #499 Sixto Lezcano $0.34
1983 Donruss #500 Johnny Bench $0.70 $0.24
1983 Donruss #501 Larry Whisenton $0.34 $0.50
1983 Donruss #502 Manny Sarmiento $0.34 $0.34
1983 Donruss #503 Fred Breining $0.34
1983 Donruss #504 Bill Campbell $0.34 $0.30
1983 Donruss #505 Todd Cruz $0.34
1983 Donruss #506 Bob Bailor $0.34 $0.21
1983 Donruss #507 Dave Stieb $0.26
1983 Donruss #508 Al Williams $0.34
1983 Donruss #509 Dan Ford $0.34
1983 Donruss #510 Gorman Thomas $0.34
1983 Donruss #511 Chet Lemon $0.23
1983 Donruss #512 Mike Torrez $0.34 $0.34
1983 Donruss #513 Shane Rawley $0.34 $0.34 $0.34
1983 Donruss #514 Mark Belanger $0.34
1983 Donruss #515 Rodney Craig $0.23
1983 Donruss #516 Onix Concepcion $0.26
1983 Donruss #517 Mike Heath $0.34
1983 Donruss #518 Andre Dawson $0.34 $0.34 $0.34
1983 Donruss #519 Luis Sanchez $0.21
1983 Donruss #520 Terry Bogener $0.34
1983 Donruss #521 Rudy Law $0.34
1983 Donruss #522 Ray Knight $0.34
1983 Donruss #523 Joe LeFebvre $0.26
1983 Donruss #524 Jim Wohlford $0.34
1983 Donruss #525 Julio Franco $1.52 $1.35 $0.34 $1.43
1983 Donruss #526 Ron Oester $0.34
1983 Donruss #527 Rick Mahler $0.34
1983 Donruss #528 Steve Nicosia $0.34
1983 Donruss #529 Junior Kennedy $0.26
1983 Donruss #530 Whitey Herzog $0.26 $0.34
1983 Donruss #530 Whitey Herzog $0.26
1983 Donruss #530 Whitey Herzog $0.34
1983 Donruss #531 Don Sutton $0.34 $0.42
1983 Donruss #531 Don Sutton $0.34
1983 Donruss #531 Don Sutton $1.35
1983 Donruss #532 Mark Brouhard $0.34 $0.34
1983 Donruss #533 Sparky Anderson $0.34 $0.23
1983 Donruss #533 Sparky Anderson $0.34
1983 Donruss #533 Sparky Anderson $0.70
1983 Donruss #534 Roger LaFrancois $0.34 $0.34
1983 Donruss #535 George Frazier $0.34 $0.34